SCMR v8.0.1 Polish Localization (Update 3)

Details

 • Filename
  SCMRlocal_8_0_1_PL_update_3.zip
 • Uploaded by
 • Uploaded
  Nov 10, 2022
 • Size
  475.85 MB
 • Downloads
  2,904
 • MD5
  f43a85146527784542bf30b567743620

Changelog

This is a Polish language version. It may not work in an SC2 environment other than Polish.

 

Aktualizacja polskiej wersji SCMR 8.0.1,
+ mapy cyklu Stiukowa,
+ mapy ENSR,
+ program uruchamiający ENSR.

 

Może nie działać w środowisku SC2 innym niż polskie.

 

Co nowego w tej aktualizacji: 

 • poprawiono błąd sprawdzania zdobycia osiągnięcia A2 (ENSR) (#799),
 • dodano brakujące portrety postaci w oknach informacji o nowych jednostkach (ENSR),
 • dodano większość brakujących modeli postaci i obiektów (ENSR) (#626),
 • dodano ikonę Kerrigan do klawisza F3 (ENSR),
 • poprawiono błąd polegający na kolizji ewolucji Kerrigan ze zdobywaniem osiągnięć (ENSR) (#638),
 • Plugawca można już zaznaczyć przez przeciągnięcie myszą (ENSR) (#710),
 • dodano brakujące obrazki Plugawca (wireframe i ikona zaznaczenia grupowego) (ENSR) (#710),
 • zwiększono zasięg wykrywania Nadzorcy do wartości jaką miał Nadrządca (ENSR) (#751),
 • poprawiono zliczanie Zerglingów Zagary (ENSR) (#807),
 • dodano brakujące obrazki transportera w misji ENS_Epilogue01,
 • przywrócono właściwe fale ataków na poziomach Trudnym i Brutalnym w misji ENS_Epilogue02 (#797),
 • poprawiono błąd, w wyniku którego Kerrigan nie otrzymywała wsparcia na poziomie Łatwym w misji ENS_Epilogue02 (#796),
 • poprawiono błąd, w wyniku którego nie otwierał się most w misji ENS_Zerg04a (#804),
 • kilka poprawek w tłumaczeniach.

 

Zmiany w poprzednich aktualizacjach:

 • podczas wyświetlania przerywników filmowych i podczas podejmowania przez gracza wyborów wstrzymano odmierzanie czasu pozostałego do zdobycia osiągnięć,
 • przywrócono brakujące osiągnięcie "Wojny Tępicieli" w misji ENS_Zerg01 (#580),
 • poprawiono działanie "Powicia Pomiotów" Stewarta (ENSR) (#661),
 • uaktywniono "Wyjątkową infekcję" Stewarta po znalezieniu tajnych dokumentów (ENSR) (#774),
 • przywrócono brakujące wyposażenie Komandora w misji ENS_Protoss01 (#615),
 • zwiększono ilość ładunków ulepszonego "Piekielnego ładunku" (ENSR) (#721),
 • dodano tłumaczenie programu uruchamiającego ENSR,
 • liczne drobne poprawki w tłumaczeniach,
 • wyregulowano prędkość wyświetlania tekstów odpraw,
 • wydłużono czasy wyświetlania tekstów dialogów podczas przerywników filmowych tak, żeby po przeczytaniu każdej wypowiedzi można było jeszcze popatrzeć na to co dzieje się na ekranie,
 • poprawiono szereg błędów związanych z Hybrydami w misji ENS_Zerg05a (#687),
 • poprawiono błędy związane z wyposażeniem Komandora w misji ENS_Epilogue01 (#723) i (#724),
 • dodano obejście błędu powodującego zawieszenie wielu wyzwalaczy w misji ENS_Epilogue01 (uwaga: to jest tylko obejście problemu, ten błąd nadal istnieje) (#742),
 • poprawiono błąd powodujący, że w misji ENS_Epilogue01 Hyperion był traktowany jak cel naziemny (#738),
 • poprawiono błąd powodujący, że w finałowej walce w misji ENS_Epilogue02 Kerrigan była nieśmiertelna (#744),
 • poprawiono szereg błędów dotyczących Zeratula w misji ENS_Epilogue03 (#752),
 • i wiele innych, mniej istotnych poprawek.